Ngân hàng

Techcombank công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay

(VNF) - Sau khi phát hành được 10.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến vốn chủ sở hữu của Techcombank sẽ tăng lên gần 61.183 tỷ đồng.

Techcombank công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay

Techcombank công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) vừa có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu năm 2019.

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa của Techcombank đợt này là 10.000 tỷ đồng. Về loại trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Mệnh giá của trái phiếu là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, kỳ hạn của từng đợt phát hành cụ thể do Tổng giám đốc Techcombank quyết định tùy vào tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn của Techcombank trong năm 2019.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ, có thể được phát hành thành nhiều đợt, tuy nhiên tối đa là 10 đợt. Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là 5.000 tỷ đồng trong quý III/2019 và 5.000 tỷ đồng trong quý IV/2019.

Về lãi suất, lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cổ định và thả nổi. Lãi suất cụ thể cũng sẽ do Tổng giám đốc quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của NHNN tại thời điểm phát hành.

Techcombank cho hay mục đích phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Sau khi phát hành được 10.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ tăng lên gần 61.183 tỷ đồng. Hệ số nợ/VCSH tăng lên 5,3.

Các chỉ tiêu tài chính 3 năm liền kế trước năm phát hành và sau khi phát hành của Techcombank.

Về Techcombank, báo cáo tài chính do ngân hàng công bố trước đó cho biết lợi nhuận thuần nửa đầu năm của Techcombank đạt 5.901 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giảm mạnh lượng trích lập dự phòng nên lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của ngân hàng này vẫn tăng 9% lên 5.661 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Techcombank đạt 360.663 tỷ đồng, tăng 12,4% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, dư nợ cho vay tăng rất mạnh, lên đến 16%, đạt 185.432 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,78%.

Tổng trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành đạt 59.862 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Techcombank đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 56.365 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 220.262 tỷ đồng, tăng 9,4%; trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn ở mức 29%.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên