Ngân hàng

Techcombank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 13.878 tỷ

(VNF) – Techcombank vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, lên mức 13.878 tỷ đồng.

Techcombank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 13.878 tỷ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 3854/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 8.878.078.710.000 đồng lên 13.878.078.710.000 đồng  theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại Nghị quyết ngày 15/04/2017.

Vẫn theo nội dung văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ, Techcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, Techcombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Cuối tháng 4/2017, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2017, theo đó, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lên đến 1.324 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) cũng cán mốc nghìn tỷ, đạt 1.059 tỷ đồng, gấp 2,2 lần.

Đáng chú ý, mặc dù lợi nhuận tăng vọt, tuy nhiên lãi thuần từ một số mảng kinh doanh chính của Techcombank lại không duy trì tốc độ tăng trưởng tương xứng. Như mảng kinh doanh cốt lõi là tín dụng – đầu tư, quý I/2017, mảng này đem về cho Techcombank 2.185 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tin mới lên