Ngân hàng

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ

HĐQT Techcombank đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ

TCB phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (mã chứng khoán: TCB) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Theo đó, HĐQT ngân hàng này đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Số lượng dự kiến phát hành là 6.008.568 cổ phiếu; trong đó, 705.367 cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và 5.303.201 cổ phiếu phát hành dành cho người lao động Việt Nam. 

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Tiêu chuẩn và đối tượng được mua cổ phiếu là người lao động thuộc Techcombank và các công ty con, công ty liên kết của Techcombank đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 60 tỷ đồng lên hơn 35.109,1 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Techcombank công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 76,8% so với năm cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB chốt phiên 25/5 có giá 51.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 56,3% so với chốt phiên giao dịch đầu năm 4/1.

Tin mới lên