Tài chính

Temasek hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu HAG thành cổ phiếu HNG

(VNF) - Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, 200 tỷ đồng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 2,61% số cổ phiếu HNG đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/2 đến 24/3.

Temasek hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu HAG thành cổ phiếu HNG

Giá cổ phiếu HNG tăng gấp rưỡi kể từ đầu năm đến nay do những thông tin tích cực về giá cao su.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa ra nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi do công ty này phát hành sang cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).

Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, 200 tỷ đồng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 2,61% số cổ phiếu HNG đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/2 đến 24/3.

Theo đó, sau khi giao dịch thực hiện thành công, số lượng cổ phiếu HNG do HAG nắm giữ sẽ giảm xuống 496,158 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 67,84%.

Số trái phiếu hoán đổi này là một phần của khoản trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỷ đồng được HAG phát hành cho Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd. (NIMP) - thành viên của Temasek - vào tháng 7/2011. Nhà đầu tư này có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn, tức ngày 14/7/2017.

Ngoài ra, Temasek còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAG. Năm 2015, số trái phiếu này được gia hạn thêm hai năm và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8 tới đây. Giá chuyển đổi cũng được điều chỉnh từ 25.000 đồng/cổ phần xuống còn 19.645 đồng/cổ phần.

Theo thông tin giao dịch, Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò sữa Tây Nguyên, Mở rộng hoạt động Kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE.
 
Thời gian gần đây, giá cổ phiếu HAG và HNG đã có mức tăng mạnh. Chốt phiên hôm 20/2, HAG lên 7.740 đồng, tăng 44,7% kể từ đầu năm, còn HNG cũng lên 9.480 đồng, tăng 50% từ đầu năm đến nay.

Tin mới lên