Thương hiệu nào hưởng lợi từ việc giảm 50% lệ phí trước bạ