Tài chính

Thaco lãi trước thuế 7.000 tỷ đồng năm 2018, gần 10% đến từ mảng bất động sản

(VNF) - Năm 2018, Thaco lãi trước thuế gần 7.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017. Trong đó, gần 10% lợi nhuận là đến từ mảng kinh doanh bất động sản.

Thaco lãi trước thuế 7.000 tỷ đồng năm 2018, gần 10% đến từ mảng bất động sản

Thaco lãi trước thuế 7.000 tỷ đồng năm 2018, gần 10% đến từ mảng bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 vừa được Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) công bố, năm 2018, doanh thu thuần của Thaco đạt 59.082 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.

Tuy nhiên, do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm từ 81,5% xuống 80,1% nên lợi nhuận gộp của Thaco tăng tới 28%, đạt 11.732 tỷ đồng.

Năm 2018, Thaco ghi nhận 682 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái). Song song, chi phí tài chính ở mức 1.578 tỷ đồng, trong đó 53% đến từ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, còn lại là chi phí lãi vay.

Cũng trong năm vừa qua, Thaco ghi nhận 1.938 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 18% và 1.934 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 17%.

Kết thúc năm, lợi nhuận trước thuế của Thaco đạt 6.946 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017. Trong đó, 6.274 tỷ đồng là lợi nhuận trước thuế từ sản xuất và lắp ráp xe ô tô (chiếm trên 90%), còn lại 672 tỷ đồng là lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản (chiếm gần 10%).

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Thaco đạt 74.835 tỷ đồng, tăng 24% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm lượng lớn tài sản với 27.933 tỷ đồng.

Năm 2018, các khoản phải thu ngắn hạn của Thaco ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi tăng gấp đôi, từ 8.351 tỷ đồng hồi đầu năm lên 17.417 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là khoản mục "Trả trước mua cổ phần" với mức tăng lên đến 5.669 tỷ đồng.

Theo thuyết minh từ phía Thaco, trong số 5.901 tỷ đồng trả trước mua cổ phần (đầu năm: 232 tỷ đồng), có 3.526 tỷ đồng là trả trước cho cá nhân và 1.517 tỷ đồng là trả trước cho tổ chức.

Đi sâu hơn, trong số 3.526 tỷ đồng trả trước cho cá nhân có 697 tỷ đồng là trả trước theo Hợp đồng đặt cọc số 01/2018/HDDC/NAP-THACO ngày 3/8/2018 và 2.829 tỷ đồng là trả trước theo Hợp đồng đặt cọc số 2811/2018/HDDC/DQM-TBD.

Theo tìm hiểu, đối tượng được trả trước 2.829 tỷ đồng là cổ đông của Thaco.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thaco đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 31.161 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 43.673 tỷ đồng, tăng 29%; trong đó, nợ vay ở mức 24.888 tỷ đồng, tăng 21%.

Tin mới lên