Tài chính

Thaco: Lãi trước thuế nửa đầu năm 2019 giảm 42% xuống còn 1.938 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc nửa đầu năm 2019, Thaco ghi nhận 1.938 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thaco: Lãi trước thuế nửa đầu năm 2019 giảm 42% xuống còn 1.938 tỷ đồng

Thaco: Lãi trước thuế nửa đầu năm 2019 giảm 42% xuống còn 1.938 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 vừa được Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) công bố, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của Thaco đạt 26.835 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 4.900 tỷ đồng, giảm 10,4%.

Trong kỳ, Thaco ghi nhận 406 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 4,6%. Trong khi đó, chi phí tài chính lên đến 1.217 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái; trong đó phần lớn là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Song song, "ông lớn" ngành ô tô này cũng ghi nhận 1.177 tỷ đồng chi phí bán hàng (tăng 32%) và 989 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 8,1%).

Kết thúc nửa đầu năm 2019, Thaco ghi nhận 1.938 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Thaco đạt 86.248 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm. Phần lớn tập trung ở hàng tồn kho với 30.090 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 24.263 tỷ đồng và tài sản cố định với 12.790 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thaco đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 34.913 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 51.334 tỷ đồng, tăng 18%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 31.436 tỷ đồng, tăng 26%.

Tin mới lên