Xe

Thaco Trường Hải đóng góp bao nhiêu tiền cho tỉnh Quảng Nam?

(VNF) - Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, ước thu 3 công ty ô tô du lịch của Thaco Trường Hải trong năm 2020 là 7.800 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán, bằng 92,9% năm ngoái.

Thaco Trường Hải đóng góp bao nhiêu tiền cho tỉnh Quảng Nam?

Thaco Trường Hải đóng góp bao nhiêu tiền cho tỉnh Quảng Nam?

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, thuế thu từ khu vực Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh (CTN-NQD) 11 tháng của năm 2020 được 5.053 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán, bằng 50,6% so với cùng kỳ. Số thu nhập cả số gia hạn là 8.807 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán, bằng 88,2% so với cùng kỳ (số gia hạn chuyển sang tháng 12/2020 là 3,754 tỷ đồng). 

Đáng chú ý, ô tô du lịch Trường Hải chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán và số thu, lũy kế thu được 2.824 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 37,4% so với cùng kỳ. Số thu nhập bao gồm số thuế gia hạn là 6.462 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán, bằng 85,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân số thu giảm do sức cạnh tranh mạnh mẽ từ ô tô nhập khẩu và ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, mặt khác sức mua giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Cũng tại báo cáo này, ước thu 3 công ty ô tô du lịch của Trường Hải là 7.800 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán, bằng 92,9% so với năm ngoái. Kể từ năm 2020, Trường Hải có xu hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề và hướng vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm nên ảnh hưởng đến phát triển mảng sản xuất, lắp ráp ô tô tiêu thụ nội địa, tác động nhất định đến sản lượng và số thu từ ô tô (đặc biệt là ô tô du lịch). 

Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số yếu tố tích cực như việc giảm 50% lệ phí trước khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến năm 2020 theo Nghị quyết số 84 / NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ có tác động đến sản phẩm tiêu thụ tô trong những tháng cuối năm 2020. Cùng với đó là chính sách gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt của Chính phủ sẽ kích thích doanh nghiệp tìm giải pháp tăng sức cạnh tranh với hãng ô tô ngoại nhập.

Về lệ phí trước , thu 11 tháng của năm 2020 được 248,6 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán, bằng 55,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khoản thu này không đạt được dự toán và giảm so với cùng kỳ chủ yếu do những tháng đầu năm tình hình mua sắm ô tô trên địa bàn sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước làm giảm số thu.

Xem thêm: Sản lượng Honda và Toyota 'xuống đáy', thu ngân sách ở Vĩnh Phúc giảm sâu

Tin mới lên