Tài chính

Thái Bình: 47 doanh nghiệp nợ 157 tỷ đồng tiền thuế bị 'bêu tên'

(VNF) - Cục Thuế Thái Bình vừa thực hiện công khai danh sách 47 doanh nghiệp nợ trên 157,3 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 31/1/2019.

Thái Bình: 47 doanh nghiệp nợ 157 tỷ đồng tiền thuế bị 'bêu tên'

Thái Bình: 47 doanh nghiệp nợ 157 tỷ đồng tiền thuế bị 'bêu tên'. (Ảnh minh hoạ)

Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế được cơ quan này công khai, doanh nghiệp có số nợ cao nhất trong danh sách là Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà nợ trên 37,4 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH Phúc Duy Hưng nợ trên 18,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần vận tải biển Anh Tuấn nợ trên 17,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần vận tải biển Anh Tú nợ trên 12,1 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Hoàng Phát nợ trên 8 tỷ đồng,…

Được biết ngoài việc công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế Thái Bình và các chi cục thuế trực thuộc còn thực hiện ban hành thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp áp dụng biện pháp cưỡng chế về hóa đơn; ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng của đối tượng còn nợ thuế nhằm thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017;

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Tin mới lên