Bất động sản

Thái Bình: Bảo Minh sẽ đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây Khu công nghiệp Hải Long

(VNF) - Dự án khu công nghiệp Hải Long được triển khai với tổng nguồn vốn 2.213 tỷ đồng, tại các xã: Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 9/11/2022 chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình. Dự án khu công nghiệp Hải Long có quy mô 296,97 ha đất, do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh đầu tư.

Thái Bình sắp có khu công nghiệp Hải Long 2.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và các quyết định điều chỉnh (nếu có), phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu xây dựng của khu công nghiệp Hải Long đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ được triển khai dự án sau khi: Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Đồng thời, ký quỹ để thực hiện dự án; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định.

UBND tỉnh Thái Bình đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không chồng lấn với các quy hoạch khác; kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất để thực hiện dự án…

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư VINATEX thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, có trụ sở tại km10, quốc lộ 10, khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007 đến năm 2016 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh với vốn điều lệ 101 tỷ đồng, tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị.

Tin mới lên