Đô thị

Thái Nguyên đề xuất miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha cho Samsung

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Chính phủ về việc lấy ý kiến miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích thuộc 171,3ha đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình (Thái Nguyên).

Thái Nguyên đề xuất miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha cho Samsung

Đề xuất miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha cho Samsung

Văn phòng Chính phủ cho biết UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3ha cho Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên Việt Nam (SEVT) đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Theo đó, quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho SEVT đối với diện tích 171,3ha được thực hiện trong giai đoạn còn hiệu lực của cả Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định có liên quan.

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc cho phép SEVT được miễn hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3ha đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Liên quan đến nội dung này, tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ giải quyết các đề nghị của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng đã chỉ đạo không đặt ra yêu cầu thu tiền giải phóng mặt bằng đối với SEVT cho phần diện tích đã thuê 171,3ha.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích thuê thêm 17,1ha.

>>> Xem thêm: Bầu Hiển ‘rót’ hơn 3.300 tỷ đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Nam

Tin mới lên