Bất động sản

Thái Nguyên kêu gọi đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 440 tỷ đồng ở TP. Phổ Yên

(VNF) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành 2 thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện 2 dự án: Khu đô thị Sơn Duyên tại phường Bãi Bông và Khu đô thị Đồng Tiến tại phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên. Tổng mức vốn đầu tư cho 2 dự án này là hơn 440 tỷ đồng.

Thái Nguyên kêu gọi đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 440 tỷ đồng ở TP. Phổ Yên

Quang cảnh trung tâm TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Cụ thể, Thông báo số 3838/TB-SKHĐT mời quan tâm dự án Khu đô thị Sơn Duyên tại phường Bãi Bông, TP. Phổ Yên có diện tích khu đất là 49.966m2.

Trong đó, có 23.589,5m2 đất ở; 5.387m2 đất cây xanh; 1.059m2 đất công cộng – thương mại; 4.301m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 15.629,5m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 131,387 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 108,987 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 22,4 tỷ đồng.

Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến quý II/2025.

Thông báo số 3859/TB-SKHĐT mời quan tâm dự án Khu đô thị Đồng Tiến tại phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên có diện tích khu đất là 121.811m2.

Trong đó, có 63.246,5m2 đất ở; 9.384m2 đất cây xanh; 1.030,5m2 đất công cộng; 2.344m2 đất thương mại; 3.688m2 đất giáo dục;  4.052m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 38.066m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 309,204 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 225,471 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 83,733 tỷ đồng.

Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến quý II/2025.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, tháng 9/2022, Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã ra Thông báo số 2914/TB-SKHĐT mời các nhà đầu tư có đủ năng lực nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Đồng Tiến (khu số 1) tại phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên có tổng diện tích 180.714m2, với tổng vốn đầu tư 587 tỷ đồng.

Tin mới lên