Tài chính

Thaiholdings bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao, triển khai phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng

(VNF) - Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) vừa thông qua việc bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc và quyền trưởng ban kiểm soát.

Thaiholdings bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao, triển khai phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng

Thaiholdings bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao, triển khai phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, Thaiholdings quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - giám đốc ban pháp chế vào vị trí phó tổng giám đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 7/9/2022.

Tính đến cuối quý II/2022, ngoài bà Huệ vừa được bổ nhiệm, Thaiholdings có tổng cộng 5 thành viên trong ban điều hành, bao gồm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ tổng giám đốc; bốn phó tổng giám đốc còn lại là ông Phan Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Khoa, ông Trịnh Văn Thiềm và ông Đặng Văn Thắng.

Ngoài ra, Thaiholdings cũng quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát của ông Bùi Lê Quang và bầu bà Nguyễn Thu Vân làm quyền trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/10/2022. Thành viên còn lại của ban kiểm soát là bà Dư Thị Hải Yến.

Bên cạnh các quyết định về nhân sự, Thaiholdings còn thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, công ty này sẽ phát hành 35 triệu cổ phiếu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 10%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, mỗi quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Vốn điều lệ của Thaiholdings dự kiến tăng từ 3.500 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng sau phát hành.

Kể từ khi thành lập, Thaiholdings đã có 2 lần tăng vốn điều lệ. Từ mức vốn ban đầu là 389 tỷ đồng, công ty thực hiện tăng vốn vào năm 2019 lên mức 539 tỷ đồng. Đến quý I/2021, Thaiholdings hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng như hiện nay.

Như vậy kể từ khi đưa chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đây là lần đầu tiên công ty này thực hiện tăng quy mô vốn cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thaiholdings đạt 2.658 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế giảm 52,6%, đạt gần 261 tỷ đồng.  

Năm 2022, Thaiholdings lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 8.880 tỷ đồng, giảm 4,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu dự kiến tăng trưởng ở mức tương đương, đạt 1.503 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 30% kế hoạch về doanh thu và 17% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên