Tài chính

Thaiholdings: Doanh thu giảm 40%, lãi ròng tăng gấp 5 lần nhờ bán khoản đầu tư vào Công ty Tôn Đản

(VNF) - Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận ròng tăng đột biến gấp 5 lần cùng kỳ nhờ thu lãi từ bán các khoản đầu tư, cụ thể là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội.

Thaiholdings: Doanh thu giảm 40%, lãi ròng tăng gấp 5 lần nhờ bán khoản đầu tư vào Công ty Tôn Đản

Thaiholdings: Doanh thu giảm 40%, lãi ròng tăng gấp 5 lần nhờ bán khoản đầu tư vào Công ty Tôn Đản

Doanh thu thuần quý II của Thaiholdings ghi nhận hơn 1.206 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp cũng giảm ở mức tương đương, đạt hơn 1.128 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính tăng tưởng đột biến nhờ ghi nhận lãi từ việc bán các khoản đầu tư, trong đó lãi từ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tôn Đản là hơn 232 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp gần 3 lần, đạt hơn 241 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 63%, đạt hơn 34 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh khi ghi nhận chưa tới 1 tỷ đồng, cùng kỳ là 2,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 76% lên hơn 119 tỷ đồng.

Chốt quý II, Thaiholdings báo lãi sau thuế hơn 131 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần mức thực hiện cùng kỳ. Lợi nhuận ròng tăng gấp 5 lần, đạt gần 150 tỷ đồng.

Theo giải trình, Thaiholdings cho biết tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong quý II chủ yếu nhờ việc ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia và thực hiện chuyển nhượng vốn góp các khoản đầu tư vào đơn vị khác. Ngoài ra, công ty cũng được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Thaiholdings đạt hơn 2.658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 290 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và giảm 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Được biết, trong tháng 11/2021, Thaiholdings đã tuyên bố về việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tôn Đản, dự thu tối thiểu 4.363 tỷ đồng. Đến tháng 12/2021, Thaiholdings lại thông qua việc rót thêm vốn vào công ty này bằng phương thức mua cổ phần trong đợt chào bán.

Sau đó, Thaiholdings chưa công bố gì thêm về việc chuyển nhượng vốn của Tôn Đản.

Tại báo cáo tài chính quý II, Thaiholdings cho biết trong kỳ đã tiến hành thoái 70 triệu cổ phần của Tôn Đản cho hai cá nhân là ông Đinh Duy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Tân với tổng giá chuyển nhượng là 1.204 tỷ đồng. Sau giao dịch chuyển nhượng, Công ty Tôn Đản từ công ty con chuyển thành công ty liên kết của Thaiholdings với tỷ lệ sở hữu là 30,28%.

Ngoài ra, trong quý II, Thaiholdings cũng đã thực hiện chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc với tổng giá trị vốn góp chuyển nhượng là 176 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 8.550 tỷ đồng, giảm 18,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền các khoản tương đương tiền giảm hơn 250 tỷ đồng, tài sản cố định giảm hơn 979 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Thaiholdings giảm hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó công ty đã “giải quyết” hết nợ vay dài hạn, cụ thể giảm hơn 632 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2022, Thaiholdings lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 8.880 tỷ đồng, giảm 4,8% so với mức thực hiện năm 2021. Ngược lại, thu nhập khác dự kiến tăng 30%, đạt 1.155 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu cũng dự kiến tăng trưởng ở mức tương đương, đạt 1.503 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Thaiholdings đã hoàn thành 30% kế hoạch về doanh thu và 22% kế hoạch về lợi nhuận. 

Tin mới lên