Bất động sản

Thanh Hóa cho phép thực hiện dự án khu dân cư hơn 550 tỷ đồng tại huyện Hà Trung

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận cho phép thực hiện dự án khu dân cư phía đông thị trấn Hà Trung và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Thanh Hóa cho phép thực hiện dự án khu dân cư hơn 550 tỷ đồng tại huyện Hà Trung

Thanh Hóa cho phép thực hiện dự án khu dân cư hơn 550 tỷ đồng tại huyện Hà Trung.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thực hiện dự án khu dân cư phía đông thị trấn Hà Trung và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với tổng nhu cầu sử dụng đất là 95.753m2.

Quyết định nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về tính chính xác, nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của dự án.

Bên cạnh đó, cơ quan này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Hà Trung và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường... để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng quy định.

Đối với UBND huyện Hà Trung và xã Yến Sơn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị này thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của dự án. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô, loại đất của dự án theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt.

Ngoài ra, các đơn vị này phải chấp hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

Được biết, dự án khu dân cư phía đông thị trấn Hà Trung có tổng vốn đầu tư khoảng 556,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 542 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 14,7 tỷ đồng.

Tin mới lên