Tài chính

Thanh Hóa: Cục thuế ‘xin’ tỉnh 700 triệu đồng để ‘động viên cán bộ'

(VNF) - Ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa vừa ký tờ trình số 11/TTr-CT xin UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí 4,5 tỷ đồng; trong đó có 700 triệu đồng để động viên cán bộ công chức, 300 triệu đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ….

Thanh Hóa: Cục thuế ‘xin’ tỉnh 700 triệu đồng để ‘động viên cán bộ'

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Tờ trình của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế. Vì thế, trong quá trình triển khai công tác thu ngân sách nhà nước, cơ quan đã gặp rất nhiều khó khăn.

Tờ trình của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa xin hỗ trợ kinh phí.

“Để động viên cho Cục thuế tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỷ đồng, nhằm mục đích phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu ngân sách nhà nước và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu”, tờ trình viết.

Cụ thể, 2 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí triển khai 2 đề án thực hiện tại 27 huyện thị, thành phố, như: “Giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ cát và đá tự nhiên tại các huyện, thị xã, thành phố” và “Tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh”, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hỗ trợ 300 triệu đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ 700 trăm triệu đồng động viên cán bộ công chức; hỗ trợ 700 triệu đồng công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu năm 2019 và đôn đốc thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ 800 triệu đồng công tác phối hợp lập và phân bổ dự toán năm 2020.

Tin mới lên