Bất động sản

Thanh Hóa duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch khu sinh thái hồ Khe Lau rộng 436ha

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), khu kinh tế Nghi Sơn.

Thanh Hóa duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch khu sinh thái hồ Khe Lau rộng 436ha

Một góc thành phố Thanh Hóa

Ranh giới lập quy hoạch phân khu thuộc xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể: phía bắc giáp xã Công Liêm, huyện Nông Cống; phía nam giáp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía đông giáp núi Hòn Trường và núi Bái Trắng xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía tây giáp đường giao thông theo quy hoạch.

Quy mô lập quy hoạch phân khu khoảng 436ha; quy mô thành lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch diện tích khoảng 458ha; dự kiến quy mô dân số khoảng 1.000 người.

Tính chất khu lập quy hoạch là khu sinh thái, nghỉ dưỡng thuộc khu kinh tế Nghi Sơn bao gồm các chức năng: công cộng dịch vụ, du lịch; công viên rừng (lâm viên); vui chơi giải trí tổng hợp, nghỉ dưỡng.

Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp số 06A, khu kinh tế Nghi Sơn.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu thuộc địa giới hành chính phường Tĩnh Hải và phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, được xác định như sau: phía bắc giáp đường giao thông theo quy hoạch; phía nam giáp khu công nghiệp số 6; phía đông giáp cảng biển theo quy hoạch; phía tây giáp đường Bắc Nam 2

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 148ha; quy mô khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch khoảng 182ha.

Tin mới lên