Đô thị

Thành lập thị xã Quế Võ, Bắc Ninh muốn sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(VNF) - Việc thành lập thị xã Quế Võ được xem là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Thành lập thị xã Quế Võ, Bắc Ninh muốn sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh muốn sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2021, trong đó tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến ngày 13/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Bắc Ninh đạt 59,86%. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt 48,63%; vốn ngân sách huyện, xã đạt 67,83%.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tổ công tác của tỉnh tiếp tục rà soát, giải quyết khó khăn và đôn đốc tiến độ giải ngân, kiên quyết đạt mục tiêu 100%.

Các công trình đã được bố trí vốn phải cam kết triển khai theo đúng tiến độ; khi được bàn giao mặt bằng phải tiến hành ngay việc xây lắp. Đối với các chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ sẽ có chế tài xử lý theo quy định.

Theo đề án thành lập thị xã Quế Võ và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ thông qua tại phiên họp, dự kiến, thị xã Quế Võ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã của huyện.

Thị xã Quế Võ cũng sẽ thành lập 11 phường, gồm: Phố Mới, Việt Hùng, Bằng An, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Quế Tân, Phù Lương, Bồng Lai, Cách Bi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá thị xã Quế Võ cùng với TP. Bắc Ninh, TP. Từ Sơn và TP. Chí Linh trở thành chuỗi đô thị liên hoàn, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Trong 8 tháng vừa qua của năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.508 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 18.806 tỷ đồng, tăng 20,6% về tổng vốn đăng so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 27,8%. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh và xu hướng phục hồi tốt so với năm trước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh có 505 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 62,9%; 775 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 135 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 190 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Lũy kế đến nay, địa phương này có 20.436 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 307.255 tỷ đồng, tăng 7,9% và 4.025 đơn vị trực thuộc, tăng 16,4%.

Tin mới lên