Tài chính

Thanh Lễ chốt bán 5% vốn với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phiếu

(VNF) – Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên - một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương - sẽ bán đấu giá 5% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 10.600 đ/cổ phiếu. Nếu đấu giá thành công, Thanh Lễ thu về tối thiểu 125 tỷ đồng.

Thanh Lễ chốt bán 5% vốn với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phiếu

"Đại gia" xăng dầu Bình Dương Thanh Lễ sắp bán đầu giá 5% vốn điều lệ

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh lễ - TNHH Một thành viên có vốn điều lệ dự kiến 2.366 tỷ đồng, tương ứng với 236,6 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu được Thanh Lễ bán đấu giá là 11,83 triệu cổ phiếu (tương đương với 5% vốn điều lệ).

Theo như thông báo, giá bán khởi điểm mỗi cổ phiếu của Thanh Lễ là 10.600 đồng. Nếu đấu giá thành công, Nhà nước sẽ nhận về mức tiền tối thiểu là 125 tỷ đồng. Thời gian dự kiến bán đấu giá từ ngày 31/10/2017.

Được biết, Tổng công ty Thanh Lễ thuộc diện Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ trong giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết 58 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu, vận tải đường thủy và bất động sản.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Thanh Lễ ở mức 6.062 tỷ đồng, giảm 11,5% so với hồi đầu năm, trong đó, lượng tài sản lớn nhất là nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với 1.587 tỷ đồng, hàng tồn kho với 1.346 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 922 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thanh Lễ đến hết ngày 31/12/2016 đạt 1.929 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 4.133 tỷ đồng, giảm 19,7%, trong đó, tổng nợ vay ở mức 2.278 tỷ đồng, giảm 36,5%.

Ngoài ra, Thanh Lễ còn nắm giữ lượng lớn cổ phần tại nhiều doanh nghiệp như: 49% vốn tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, 65% vốn tại Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, 80% vốn tại Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương và 76,6% vốn tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Bình Dương…

Thanh Lễ được biết là một trong những "ông lớn" tỉnh Bình Dương, chỉ tính riêng mảng kinh doanh chính xăng dầu, Thanh Lễ hiện đang sở hữu 900 cửa hàng đại lý xăng, trong đó 700 đại lý phía Nam phân bố trên 13 tỉnh thành, 9 tỉnh phía Bắc sở hữu 200 đại lý.

Tin mới lên