Tài chính

Thành Thành Công thâu tóm Mía đường HAGL với giá 1.330 tỷ

(VNF) – Tập đoàn Thành Thành Công của Chủ tịch Đặng Văn Thành sẽ thâu tóm Mía đường HAGL với giá 1.330 tỷ đồng thông qua 2 công ty thành viên là TTCS và BHS. Phần lớn nguồn tiền thâu tóm nhiều khả năng là đến từ việc phát hành trái phiếu.

Thành Thành Công thâu tóm Mía đường HAGL với giá 1.330 tỷ

Tập đoàn Thành Thành Công của Chủ tịch Đặng Văn Thành sẽ thâu tóm Mía đường HAGL với giá 1.330 tỷ đồng thông qua 2 công ty thành viên là TTCS và BHS.

Hai công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công là Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) vừa đồng loạt công bố Nghị quyết về việc đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

Theo nội dung các nghị quyết, TTCS sẽ mua 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai với giá tổng cộng 532,111 tỷ đồng.

Chi tiết hơn, TTCS sẽ mua 39,987% vốn điều lệ từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với giá 532 tỷ đồng, đồng thời, mua 0,013% vốn điều lệ còn lại từ bà Hồ Thị Mỹ Loan với giá 110 triệu đồng.

Song song, BHS sẽ mua 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với giá 798 tỷ đồng.

Như vậy, Thành Thành Công sẽ thâu tóm Mía đường HAGL với tổng vốn đầu tư 1.330,111 tỷ đồng. Thời gian thực hiện thương vụ là từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.

Dự kiến, TTCS sẽ cử ông Phạm Hồng Dương làm người đại diện phần vốn góp của TTCS tại Mía đường HAGL, BHS sẽ cử Nguyễn Thị Hoa làm đại diện phần vốn góp.

Mía đường HAGL

Mảng mía đường của HAGL của bầu Đức chính thức về tay Thành Thành Công của Chủ tịch Đặng Văn Thành với giá 1.330 tỷ đồng

Trong một diễn biến khác, song hành cùng với nghị quyết về việc thâu tóm mảng mía đường của HAGL, TTCS và BHS cũng đồng thời công bố nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017.

Theo nội dung nghị quyết, TTCS dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 425,6 tỷ đồng. Trong khi đó, BHS sẽ phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 638,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị phát hành của 2 công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công là 1.064 tỷ đồng.

Nhiều khả năng lượng tiền thu về từ đợt phát hành trên là phục vụ cho thương vụ thâu tóm Mía đường HAGL.

Trước đó, theo thông tin từ Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, HAGL đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt tại Mía đường Hoàng Anh Gia Lai cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan cho một bên thứ ba từ ngày 31/8/2016. Hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Nhóm công ty Mía đường này.

Đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, các thủ tục pháp lý cần thiết vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Giám đốc HAGL xác định đã chấm dứt toàn bộ quyền kiểm soát đối với công ty mía đường sau ngày 31/8/2016.

Tin mới lên