Tài chính tiêu dùng

Thanh toán điện tử qua internet, điện thoại di động tăng trưởng mạnh

Đây là đánh giá khá tích cực trong báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7.

Thanh toán điện tử qua internet, điện thoại di động tăng trưởng mạnh

Thanh toán điện tử qua internet, điện thoại di động tăng trưởng mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm.

Tổng giá trị giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2019 qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng khoảng 23,23% về số lượng giao dịch và tăng 17,63% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018.

"Thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động tăng trưởng mạnh, tính đến 31/3/2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng tương ứng 65,81% và 13,46% so với cùng kỳ năm 2018; giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 97,75% số lượng giao dịch và 232,3% giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018", báo cáo nêu rõ.

Khảo sát của PwC đối với 27 nước đã ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018 với tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động ở Việt Nam đã tăng từ 37% lên 61%.

Những kết quả về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt được ghi nhận rõ ràng qua nỗ lực của các cơ quan, đơn vị như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính (lĩnh vực thuế và hải quan), Tập đoàn điện lực Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ thông tin và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. HCM,…

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết mặc dù có nhiều nỗ lực đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, vẫn còn một số bộ, ngành chưa coi trọng hoặc bỏ qua việc thực hiện giải pháp này, như Bộ Lao động thương binh xã hội (trong chi trả các khoản trợ cấp).

Tin mới lên