Tiêu điểm

Thanh tra chịu áp lực rất lớn khi làm vụ AVG, gang thép Thái Nguyên

Theo Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Thanh tra Chính phủ chịu áp lực rất lớn khi tiến hành các vụ việc phức tạp như vụ AVG, Gang thép Thái Nguyên, Cảng Quy Nhơn, Thủ Thiêm...

Thanh tra chịu áp lực rất lớn khi làm vụ AVG, gang thép Thái Nguyên

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Ngày 13/1, phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình khẳng định ngành thanh tra đã thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế.

"Các đồng chí chịu áp lực rất lớn khi tiến hành các vụ việc phức tạp như vụ AVG, Gang thép Thái Nguyên, Cảng Quy Nhơn, Bán đảo Sơn Trà, Thủ Thiêm... Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao đã rất nỗ lực để kết luận thanh tra hoàn thành theo kế hoạch và bảo đảm khách quan, chính xác", Phó thủ tướng đánh giá.

Bên cạnh đó, ông đánh giá chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế, vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài, chậm ban hành kết luận thanh tra dù cấp trên đã nhắc nhở nhiều lần.

Trong hoạt động thanh tra, một số cán bộ không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành và thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót.

Cũng theo Phó thủ tướng, tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả.

"Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, thậm chí ngay trong chính ngành thanh tra, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân", Phó thủ tướng lưu ý.

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị không để phát sinh điểm nóng và kịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh.

Bên cạnh đó, cần bám sát kế hoạch thanh tra; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

10 cán bộ vi phạm về kê khai tài sản

Theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất. Từ đó đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

Với việc tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thanh tra đã phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm. Số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 8 người với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 cho thấy có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập. Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Tin mới lên