Bất động sản

Thanh tra việc quản lý quỹ phát triển đất tại Hà Nội, TP. HCM

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Thanh tra việc quản lý quỹ phát triển đất tại Hà Nội, TP. HCM

Thanh tra việc quản lý quỹ phát triển đất Hà Nội, TP. HCM

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước thuộc các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông và UBND TP. Hà Nội, UBND TP. HCM.

Cụ thể bao gồm các quỹ: Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội; Quỹ phát triển đất TP. Hà Nội; Quỹ phát triển đất TP. HCM; Quỹ phát triển nhà ở TP. HCM.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) - Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Đây là cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; theo đúng đề cương kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị cử đầu mối phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra, đơn vị được thanh tra phải bảo mật thông tin.

Tin mới lên