Bất động sản

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Đà Nẵng

(VNF) - Sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Đà Nẵng

Chung cư F-home, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Nhuệ Lộc

Thanh tra TP. Đà Nẵng vừa công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Theo Thanh tra TP. Đà Nẵng, công văn này dựa trên yêu cầu của UBND TP. Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Qua đó, đây là cuộc thanh tra đột xuất, chủ tịch UBND thành phố đã giao cho đơn vị này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Liên quan đến dự án chung cư F-Home của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, ngày 17/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đã thông tin về việc phát hiện nhiều nội dung sai phạm và ban hành kết luận thanh tra đối với dự án trên.

Theo ông Phong, đối với sai phạm tại chung cư F-home, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra, rà soát lại trách nhiệm của các đơn vị cũng như triển khai các biện pháp để khắc phục.

Sở Xây dựng đang tập trung để triển khai các kết luận của Thanh tra vừa ban hành. Qua đó, sở này cũng xin cam kết với đại biểu sẽ làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong sai phạm này.

Theo ông Phong, một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm tại các chung cư vừa qua là do sự chồng chéo trong thẩm quyền quản lý nhà nước.

Theo đó, đối với công trình cấp 1, theo quy định của Luật Xây dựng, tại văn bản hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra trật tự xây dựng tính từ khi khởi công công trình đến nghiệm thu đưa vào sử dụng thì UBND quận là đơn vị sẽ quản lý, tuy nhiên thẩm quyền thẩm định thiết kế, nghiệm thu, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các vấn đề khác liên quan lại thuộc về bộ ngành Trung ương.

Trước những bất cập trên, thành phố đã kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phân cấp trong vấn đề thẩm định cơ sở trong công trình cấp 1 để đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước đối với các công trình tại địa phương và đang được Bộ xem xét.

Ngoài ra, Sở cũng rà soát lại tất cả quy trình từ quy hoạch cấp phép đến nghiệm thu, bàn giao tại các công trình trên địa bàn thành phố để tránh những sai phạm như tại các chung cư vừa qua.

Những dự án này khá lâu và xuyên suốt qua nhiều giai đoạn, hiện nay hệ thống pháp lý kèm theo cũng đã thay đổi nhiều, để giải quyết những bài toán cũ đòi hỏi không chỉ ngành xây dựng mà còn nhiều ban, ngành khác phối hợp cùng nhau xử lý.

Tin mới lên