Tiêu điểm

'Thành tựu và bài học kinh nghiệm của 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Quốc hội khóa XV'

(VNF) - Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh: "Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy".

'Thành tựu và bài học kinh nghiệm của 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Quốc hội khóa XV'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chiều 8/4, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc kỳ họp thứ 11 sau 12 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, Quốc hội đã tổng kết toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, cũng như xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá các báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Theo ông Vương Đình Huệ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội thống nhất đánh giá mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

"Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch nước đã khẳng định được vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ.

Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với việc phòng, chống đại dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công vào ngày 23/5 tới đây.

Sau cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Định Huệ nhấn mạnh: "Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tin mới lên