Học thuật

Thất nghiệp chu kì là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thất nghiệp chu kì (cyclical unemployment) là gì?

Thất nghiệp chu kì là gì?

Thất nghiệp chu kì (cyclical unemployment) là thất nghiệp xảy ra khi có sự giảm sút của hoạt động kinh doanh trong giai đoạn suy thoái hay đình trệ của chu kỳ kinh doanh

Thất nghiệp chu kì là gì?

Thất nghiệp chu kì (cyclical unemployment) là thất nghiệp xảy ra khi có sự giảm sút của hoạt động kinh doanh trong giai đoạn suy thoái hay đình trệ của chu kỳ kinh doanh

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khi chu kì kinh doanh ở mức cao nhất, tỷ lệ thất nghiệp theo chu kì sẽ có xu hướng thấp vì tổng sản lượng kinh tế đang được tối đa hóa. Khi sản lượng kinh tế giảm, được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chu kỳ kinh doanh thấp và thất nghiệp chu kì sẽ tăng lên.

Khi nhu cầu tiêu dùng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ giảm có thể có một sự giảm tương ứng trong sản xuất cung ứng để bù đắp. Khi mức cung cấp giảm, số lượng nhân viên cần thiết giảm xuống do cần một tiêu chuẩn sản lượng thấp hơn. Những công nhân không còn cần thiết bị sa thải trở thành người thất nghiệp.

Thất nghiệp chu kì trong thực tế

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bong bóng nhà ở bùng nổ và cuộc Đại suy thoái bắt đầu. Vì ngày càng nhiều người vay không đáp ứng các nghĩa vụ nợ liên quan đến nhà của họ, cộng với khả năng cho vay mới trở nên nghiêm ngặt hơn, nhu cầu về xây dựng mới giảm. Với tổng số thất nghiệp tăng cao và nhiều người đi vay không thể duy trì thanh toán trên nhà của họ, các tài sản bổ sung đã bị tịch thu nhà, khiến nhu cầu xây dựng thậm chí còn thấp hơn. Kết quả là, khoảng 2 triệu công nhân trong lĩnh vực xây dựng trở thành thất nghiệp.

Khi nền kinh tế phục hồi trong những năm tiếp theo, ngành tài chính quay trở lại với khả năng sinh lời và bắt đầu cho vay nhiều hơn. Mọi người bắt đầu mua nhà một lần nữa và tu sửa, khiến giá bất động sản leo lên một lần nữa. Công việc xây dựng trở lại để đáp ứng nhu cầu mới này trong lĩnh vực nhà ở.

Tin mới lên