Tiêu điểm

Thay đổi thành viên 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ

(VNF) - Chính phủ vừa có Quyết định về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thay đổi thành viên 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thay thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 43/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay ông Lê Mạnh Hà.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thay ông Phạm Minh Huân. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thay ông Đinh Trung Tụng.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Phó tổng giám đốc TTXVN làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, ông Đinh Đăng Quang, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, thay thế ông Nguyễn Hoài Dương, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Còn ông Nguyễn Hoài Dương được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico.

Thay đổi thành viên 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ

Ông Đinh Đăng Quang, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.(Ảnh: TTXVN)

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Được biết, ông Đinh Đăng Quang sinh ngày 19/4/1962, quê quán Gia Lâm (Hà Nội).

Trước đó, ông từng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn; tháng 8/2012 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; tháng 9/2017 ông được bổ nhiệm lại làm Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tin mới lên