Học thuật

Thay thế nhập khẩu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thay thế nhập khẩu (import substitution) là gì?

Thay thế nhập khẩu là gì?

Thay thế nhập khẩu (import substitution) là chiến lược mà các nước đang phát triển theo đuổi để  thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nền kinh tế và có liên quan đến tình trạng khan hiếm ngoại tệ.

Thay thế nhập khẩu (import substitution) là chiến lược mà các nước đang phát triển theo đuổi để  thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nền kinh tế và có liên quan đến tình trạng khan hiếm ngoại tệ. Thông qua việc hạn chế hay loại trừ hàng nhập khẩu cạnh tranh với hàng hóa sản xuất trong nước bằng hạn ngạch, thuế quan và các công cụ khác, các nước đang phát triển tìm cách tạo dựng ngành công nghiệp chế biến, ban đầu là để cung ứng cho thị trường trong nước, sau đó chuyển sang xuất khẩu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chiến lược của chính phủ là đẩy mạnh việc thay thế một số hàng nhập khẩu nông nghiệp hoặc công nghiệp để khuyến khích sản xuất địa phương để tiêu thụ nội địa, hơn là sản xuất cho thị trường xuất khẩu. Thay thế nhập khẩu có nghĩa là tạo việc làm, giảm nhu cầu ngoại hối, kích thích sự đổi mới, và làm cho đất nước tự chủ trong các lĩnh vực quan trọng như thực phẩm, quốc phòng và công nghệ tiên tiến.

 

Tin mới lên