Học thuật

Thay thế tư bản - lao động là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thay thế tư bản - lao động (capital-labour substitution) là gì?

Thay thế tư bản - lao động là gì?

Thay thế tư bản - lao động (capital-labour substitution) là quá trình thay đổi của tỷ trọng nhân tố sản xuất tư bản và lao động trong một phương pháp sản xuất.

Thay thế tư bản - lao động (capital-labour substitution) là quá trình thay đổi của tỷ trọng nhân tố sản xuất tư bản và lao động trong một phương pháp sản xuất. Trong điều kiện thị trường tự do, nếu một nhân tố có chi phí thấp hơn nhân tố khác, các doanh nghiệp thường thay thế nhân tố sản xuất đắt tiền bằng nhân tố sản xuất rẻ hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Năm 2015, công ty Ford Motor đã chi 1,7 tỷ bảng Anh để nâng cấp nhà máy lớn nhất châu Âu ở Valencia, Tây Ban Nha với các robot mới nhất và kỹ thuật công nghệ cao.

Vốn đã được thay thế cho lao động ở nhiều khu vực trong dây chuyền sản xuất, ví dụ như kiểm tra thân xe để tìm các vết nứt và công nhân đã được sắp xếp lại tại nhiều vị trí khác trongdây chuyền, đặc biệt là các vai trò đặc biệt như sửa chữa nhược điểm và lỗi nhỏ. Mục đích của Ford là giảm chi phí trung bình, đồng thời thúc đẩy chất lượng xe thành phẩm.

Tin mới lên