Tài chính

Thế Giới Di Động báo doanh thu trên 45.600 tỷ, nợ tăng vọt

(VNF) – Thế Giới Di Động báo doanh thu 45.612 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 79,7% so với năm 2015. Đáng chú ý, năm 2016, nợ của TGDĐ đã tăng vọt cả về số tuyệt đối lần tương đối, cả về nợ phải trả lẫn nợ vay.

Thế Giới Di Động báo doanh thu trên 45.600 tỷ, nợ tăng vọt

Doanh thu năm 2016 của TGDĐ tăng tới 79,7% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, doanh thu năm 2016 của TGDĐ đạt mức 45.612 tỷ đồng, tăng 79,7% so với năm 2015. Tính riêng trong quý IV/2016, doanh thu của TGDĐ đạt mức 14.351 tỷ đồng, tăng 84,3% so với quý IV/2015.

Tỷ suất giá vốn trên doanh thu thuần năm 2016 của TGDĐ giảm nhẹ so với năm 2015, từ mức 84,5% xuống mức 83,8%, là nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp của TGDĐ tăng trưởng mạnh hơn doanh thu với mức tăng 83,9%, đạt mức 7.214 tỷ đồng.

Do mở rộng rất mạnh quy mô kinh doanh nên tất cả các chi phí của TGDĐ cũng đồng loạt tăng mạnh trong năm 2016. Chẳng hạn như chi phí bán hàng của TGDĐ năm 2016 tăng 82,3% so với năm 2015, đạt mức 4.287 tỷ đồng; hay như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 275%, đạt 834 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí lãi vay năm 2016 của TGDĐ đã tăng gấp 3 lần năm 2015, đạt mức 119 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, lãi sau thuế của TGDĐ đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 46,8% so với năm 2015.

Thế Giới Di Động

Năm 2016, nợ phải trả và nợ vay của TGDĐ đều tăng vọt gấp 2,3 lần năm 2015, kéo hệ số nợ của doanh nghiệp này cũng tăng mạnh theo

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của TGDĐ đạt mức 14.806 tỷ đồng, gấp đôi con số 7.265 tỷ đồng hồi đầu năm, trong đó, gia tăng mạnh nhất là hàng tồn kho với mức tăng 4.438 tỷ đồng, đạt 9.370 tỷ đồng. Tiếp đến là tài sản cố định với mức tăng 1.247 tỷ đồng, đạt 2.096 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2016 của TGDĐ đạt mức 3.841 tỷ đồng, tăng 54,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả của TGDĐ hiện đã lên đến 10.965 tỷ đồng, gấp tới 2,3 lần con số 4.782 tỷ đồng của năm 2015. Trong đó, nợ vay ở mức 4.788 tỷ đồng, cũng gấp 2,3 lần năm 2015.

Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2016 của TGDĐ đạt mức 2,85 lần, tăng mạnh so với mức 1,93 lần của năm 2015. Trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu năm 2016 của TGDĐ cũng tăng mạnh so với con số 0,83 lần của năm 2015, đạt 1,25 lần.

Tin mới lên