Tài chính

Thế Giới Di Động phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu ESOP

(VNF) – Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) vừa thông qua chương trình phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ chủ chốt của công ty và các công ty con.

Thế Giới Di Động phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu ESOP

Theo đó, MWG sẽ phát hành 9.225.948 cổ phiếu với mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 92 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành mới tương đương với 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. MWG đang có 307.531.629 cổ phiếu, 234.160 cổ phiếu quỹ.

Lượng cổ phiếu ESOP sắp phát hành sẽ áp dụng cho cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện kinh doanh của công ty và các công ty con trong năm 2016.

Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12/2017 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

Tin mới lên