Tài chính

The PAN Group: Doanh thu 9 tháng đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018, theo đó doanh thu và tổng tài sản đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

The PAN Group: Doanh thu 9 tháng đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ

Quý III/2018, theo đó doanh thu và tổng tài sản của The PAN Group đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Kết thúc quý III/2018, tình hình hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn ở cả hai lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tiếp tục được duy trì hiệu quả và có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng liên tục về doanh thu thuần, đạt 5.419 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với 2.643 tỷ đồng cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh nông nghiệp (PAN Farm) và thực phẩm (PAN Food) đóng góp lần lượt là 3.986 tỷ đồng (71,9%) và 1.524 tỷ đồng (28,1%).

“Kết quả này có được chủ yếu do việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả tại các công ty thành viên trong Tập đoàn cùng với đóng góp đáng kể từ thành viên mới trong năm 2018 – Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC)”, The PAN Group cho biết.

Kết thúc 3 quý đầu năm 2018, doanh thu của FMC đóng góp 52,5% tổng doanh thu của tập đoàn.

Về lợi nhuận, trong 9 tháng đầu năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế của tập đoàn đạt mức 323 tỷ đồng. Cũng theo The PAN Group, nếu không tính đến khoản lợi nhuận bất thường ghi nhận từ đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản mục đầu tư khi đạt được quyền kiểm soát thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế lũy kế 9 tháng của tập đoàn tăng trưởng 16,4% so với cùng kỳ 2017.

Với các yếu tố thuận lợi từ nhu cầu thị trường tăng cao và đặc thù cuối năm là mùa cao điểm của cả ngành nông nghiệp và thực phẩm, The PAN Group tin tưởng tập đoàn sẽ đạt mức lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt từ đầu năm.

Về tình hình tài sản, tập đoàn tiếp tục duy trì tình hình tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt và tương đương tiền dồi dào tại thời điểm cuối quý là 2.683 tỷ đồng.

“Tập đoàn đảm bảo đáp ứng tốt khả năng thanh khoản và nhu cầu hoạt động kinh doanh, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động đầu tư và các dự án trong tương lai. Đây là cơ hội thuận lợi để The PAN Group tiếp tục chiến lược M&A trong quý IV/2018 và đầu năm 2019”, tập đoàn này cho hay.

Tại thời điểm cuối quý III, sau khi kết thúc thương vụ phát hành tăng vốn 10% cho nhà đầu tư Sojitz và hoàn thành việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 1.135 tỷ đồng, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 9.155 tỷ đồng, tăng 3.172 tỷ đồng tương đương 153% so với thời điểm đầu năm.

Cơ cấu tài sản được duy trì hợp lý với tổng nợ phải trả 3.678 tỷ đồng, tương đương 40% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 2.002 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.676 tỷđồng; vốn chủ sở hữu đạt 5.480 tỷ đồng, tương đương 60% tổng tài sản.

Hiện tại, The PAN Group là một trong các công ty nông nghiệp – thực phẩm có quy mô hàng đầu cả nước với tổng tài sản đạt 9.155 tỷ đồng và tập hợp gần 20 công ty con và công ty liên kết có uy tín hàng đầu trong ngành như BBC, NSC, FMC,… Tập đoàn hướng tới vị trí dẫn đầu ở quy mô khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, với cam kết cung cấp các sản phẩm an toàn, dinh dưỡng trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh và tạo lập giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Tin mới lên