Tài chính

Thêm 1 ngân hàng hỗ trợ thu nộp thuế điện tử 24/7

(VNF) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc bổ sung thêm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Theo đó, ngân hàng này thực hiện thu nộp thuế điện tử 24/7 từ ngày 10/9/2019.

Thêm 1 ngân hàng hỗ trợ thu nộp thuế điện tử 24/7

Thêm 1 ngân hàng hỗ trợ thu nộp thuế điện tử 24/7.

Việc bổ sung thêm Nam A Bank đã nâng tổng số ngân hàng phối hợp cùng với Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7 lên thành 26 ngân hàng.

Được biết "Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” là một kênh nộp thuế mới song song với các kênh nộp thuế trước đây. Kênh nộp thuế này cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể tra cứu và in toàn bộ lịch sử các giao dịch nộp thuế hải quan đã thành công.

Để có thể thu thuế điện tử 24/7, các ngân hàng cần triển khai những công việc: nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo các chuẩn dữ liệu Tổng cục Hải quan đã công bố cho các ngân hàng thương mại; ký với người nộp thuế được ủy quyền tự động trích nợ tài khoản ngay sau khi có thông tin yêu cầu trích nợ từ cổng thanh toán điện tử hải quan gửi sang; ký bổ sung thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan các nội dung liên quan để thực hiện thu thuế điện tử 24/7.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế 24/7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.

Tin mới lên