Ngân hàng

Thêm biến động nhân sự tại Sacombank

(VNF) – Cùng với quyết định bổ nhiệm chính thức chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Hội đồng quản trị Sacombank cũng quyết định miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc mới.

Thêm biến động nhân sự tại Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố một loạt nghị quyết, quyết định liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cụ thể, theo Quyết định số 6363/2017/QĐ-NS, Hội đồng quản trị Sacombank chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, sinh ngày 24/12/1973, đang là Quyền Tổng giám đốc Sacombank, giữ chức vụ Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 25/7/2017.

Ở một nội dung khác, theo Nghị quyết số 113/2017/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị Sacombank quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Nhân theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 28/7/2017.

Song song, theo quyết định số 6335/2017/QĐ-NS, Sacombank quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Sacombank, được ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, kể từ ngày 25/7/2017.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị Sacombank cũng đưa ra quyết định số 6336/2017/QĐ-NS về việc thôi nhiệm nhân sự, theo đó cho bà Dương Hoàng Quỳnh Như, sinh ngày 25/12/1982 thôi chức Phó Tổng giám đốc Sacombank, chuyển sang làm Phó Giám đốc Vận hành kể từ ngày 25/7/2017.

Tin mới lên