Tài chính

Thêm căn cứ pháp lý cho thị trường mua bán lại trái phiếu

Chiều 12/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Hợp đồng khung cho giao dịch mua bán lại, lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa 17 thành viên thị trường trái phiếu cam kết triển khai sử dụng hợp đồng khung.

Thêm căn cứ pháp lý cho thị trường mua bán lại trái phiếu

Toàn cảnh Hội nghị thường niên VBMA 2018.

Tại Hội nghị thường niên 2018 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức ở Hà Nội chiều 12/3 đã diễn ra lễ công bố Hợp đồng khung cho giao dịch mua bán lại, lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa 17 thành viên thị trường trái phiếu cam kết triển khai sử dụng hợp đồng khung.

Theo Chủ tịch VBMA, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, với sự ra đời của hợp đồng khung, thị trường repo (mua bán lại) trái phiếu sẽ có thêm một căn cứ pháp lý vững chắc, phát triển tiệm cận dần với chuẩn mực và thông lệ quốc tế để hỗ trợ thị trường trái phiếu gia tăng thanh khoản, giúp đa dạng hóa các thành viên tham gia thị trường như: công ty chứng khoán, tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp...

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu, trong thời gian tới VBMA sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và thành viên thị trường trái phiếu, Hiệp hội tập trung vào 4 mảng chính gồm: hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường; phát triển thị trường thông qua hỗ trợ triển khai và áp dụng các thông lệ chuẩn mực của các thị trường phát triển; tổ chức các khóa đào tạo giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch cho các thành viên; tăng cường hợp tác quốc tế góp phần quảng bá và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu.

Tại hội nghị, bà Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Thị trường tài chính, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính thông tin năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với nội dung phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Các nội dung này sẽ được đưa vào Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào tháng 9/2019.

Theo bà Phạm Thanh Tâm, đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng, các quy định tại Luật Chứng khoán sửa đổi mang tính chất cải tiến. Theo đó, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bắt buộc phải có xếp hạng tín nhiệm. Bên cạnh đó, có sự tách biệt về quy trình, điều kiện hồ sơ giữa phát hành trái phiếu ra công chúng với phát hành cổ phiếu.

Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ chỉ hướng tới các nhà đầu tư chuyên nghiệp và chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Đây là những nội dung liên quan đến phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai vì Luật Chứng khoán sửa đổi là một khung khổ pháp lý mang tính chất dài hạn.

Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung vào việc triển khai hệ thống nhà tạo lập thị trường với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp; xây dựng Trung tâm Thông tin tập trung về Trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho việc lưu ký, niêm yết, giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp và phát hành ra công chúng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư dài hạn và nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu.

Tin mới lên