Tài chính

Thêm loạt cổ phiếu 'họ FLC' nhận quyết định đình chỉ, cảnh báo

(VNF) - Ngay sau quyết định đình chỉ cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) ra quyết định đình chỉ giao dịch và cảnh báo đối với hai cổ phiếu khác thuộc 'họ FLC'.

Thêm loạt cổ phiếu 'họ FLC' nhận quyết định đình chỉ, cảnh báo

Thêm loạt cổ phiếu 'họ FLC' nhận quyết định đình chỉ, cảnh báo.

Theo đó, HoSE ra thông báo chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Mã: HAI) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9.

Theo HoSE, HAI tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định của hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, HoSE cũng đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/9.

Theo HoSE, lý do cổ phiếu GAB bị cảnh báo là bởi doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trước đó chỉ vài giờ, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9. Nguyên nhân là Tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cách đó không lâu, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã có thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết từ thị trường HoSE sang thị trường UPCoM.

Ngay sau đó, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) lên tiếng cho biết, cổ phiếu ROS chưa được giao dịch trên UPCoM. HNX sẽ xem xét hồ sơ sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Đối với trường hợp của ROS, đại diện HNX nhấn mạnh theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, việc nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra, do đó HNX chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Tin mới lên