Tài chính tiêu dùng

Thêm ME Corp gia nhập nhóm công ty được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 93/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Giải trí di động (ME Corp).

Thêm ME Corp gia nhập nhóm công ty được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Thêm ME Corp gia nhập nhóm công ty được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo giấy phép này, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép là: dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ví điện tử.

Nội dung giấy phép quy định rõ: ME Corp chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, ME Corp phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, ME Corp phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN Việt Nam cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, ME Corp được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ME Corp có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa ME Corp với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát.

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, ME Corp phải tuân thủ các quy định của NHNN.

Giấy phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Được biết ME Corp có địa chỉ trụ sở chính tại số 15 – 17 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM.

Tin mới lên