Tài chính

Thép Nam Kim báo lãi bán niên hơn 1.166 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch cả năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính với mức lợi nhuận 6 tháng vượt xa kế hoạch cả năm.

Thép Nam Kim báo lãi bán niên hơn 1.166 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch cả năm

Thép Nam Kim báo lãi bán niên hơn 1.166 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch cả năm

Theo đó, doanh thu thuần quý II của Thép Nam Kim đạt 7.009 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 5.700 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.306 tỷ đồng, gấp 12 lần quý II/2020. Biên lãi gộp tăng vọt từ mức 4,6% (quý II/2020) lên 18,6%.

Doanh thu neo cao kéo theo các loại chi phí trong kỳ ghi nhận tăng mạnh, trong đó chi phí bán hàng tăng gấp 5 lần lên hơn 243 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng ở mức 22% và hơn 57%, tương ứng đạt 86 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Thép Nam Kim báo lãi sau thuế quý II đạt hơn 847 tỷ đồng, cao gấp gần 49 lần cùng kỳ năm 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) mà công ty này từng đạt được kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 11.862 tỷ đồng và 1.166 tỷ đồng, tương ứng cao gấp gần 2,5 lần và gấp gần 20 lần cùng kỳ năm 2020.

Theo lý giải của Thép Nam Kim, mức tăng doanh thu trong kỳ mà công ty đạt được là nhờ việc đẩy mạnh kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Lợi nhuận tăng do sản lượng sản xuất tăng, làm cho chi phí sản xuất giảm, biên độ lợi nhuận tăng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt hơn 14.080 tỷ đồng, tăng 81% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng gấp 2,4 lần lên hơn 10.851 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cũng tăng lần lượt 118% và 151%, tương ứng đạt hơn 3.134 tỷ đồng và hơn 5.958 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cũng tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm lên hơn 9.509 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản phải trả người bán ngắn hạn (tăng hơn 3.398 tỷ đồng) và nợ vay ngắn hạn (tăng hơn 1.221 tỷ đồng).

Năm 2021, Thép Nam Kim lên kế hoạch kinh doanh với sản lượng đạt 900.000 tấn, doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 28% và gần 38% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng cao gấp hơn 2 lần lên 600 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim đã hoàn thành hơn 74% kế hoạch về doanh thu và vượt 94% kế hoạch về lợi nhuận.

Được biết, Thép Nam Kim mới đây đã bán xong 10 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 5/7. Với giá giao dịch bình quân là 34.080 đồng/cổ phiếu, số tiền mà Thép Nam Kim đã thu về là hơn 340 tỷ đồng.

Cổ phiếu NKG mở cửa phiên 14/7 ở mức giá 33.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 6.000 tỷ đồng.

Tin mới lên