Tài chính

Thép Nam Kim: Quý III doanh thu kỷ lục, lãi ròng 206 tỷ, nợ vay gấp đôi vốn chủ sở hữu

(VNF) – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, trong đó ghi nhận mức doanh thu thuần lên đến 3.810 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 205,7 tỷ đồng.

Thép Nam Kim: Quý III doanh thu kỷ lục, lãi ròng 206 tỷ, nợ vay gấp đôi vốn chủ sở hữu

Thép Nam Kim có doanh thu cao kỉ lục trong quý III/2017

Doanh thu thuần của Thép Nam Kim đã tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đây là doanh thu cao nhất trong một quý mà công ty đạt được từ trước đến nay.

Cùng với sự gia tăng của doanh thu, giá vốn cũng tăng mạnh, đạt 3.415 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ); lợi nhuận gộp đạt 394,6 tỷ đồng, tăng 44%.

Trong quý, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng khá mạnh, lần lượt đạt 94 tỷ đồng (tăng 54,5%) và 81,7 tỷ đồng (tăng 72%). Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 226 tỷ đồng, tăng 30,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 205,7 tỷ đồng, tăng 39,7%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Thép Nam Kim đạt 9.297 tỷ đồng, tăng 43,5%. Lợi nhuận gộp đạt 1.039 tỷ đồng, tăng 35%. Lợi nhuận trước thuế đạt 619 tỷ đồng, tăng 16,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 557 tỷ đồng, tăng 22,7%.

Tại ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Thép Nam Kim là 8.001 tỷ đồng, tăng 25,2% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn đạt 3.997 tỷ đồng, tăng 922 tỷ đồng (tương đương tăng 30%) – chủ yếu do tăng các khoản phải thu (tăng 470 tỷ đồng, tương đương tăng 95%) và hàng tồn kho (tăng 452 tỷ đồng, tương đương tăng 22%).

Tài sản dài hạn đạt 4.004 tỷ đồng, tăng 729 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) do tăng chi mua sắm tài sản cố định (tăng 1.790 tỷ đồng) và giảm tài sản dở dang (giảm 1.100 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thép Nam Kim là 5.883 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 3.844 tỷ đồng, tăng 18,6%; nợ dài hạn là 2.038 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Đáng chú ý, nợ vay của Thép Nam Kim rất lớn. Nợ vay ngắn hạn tại ngày 30/9/2017 là 2.673 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu kỳ. Nợ vay dài hạn là 2.036 tỷ đồng. Tổng nợ vay cao gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên