Tài chính

Thép Nam Kim sắp phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 2.184 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thép Nam Kim sắp phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 2.184 tỷ đồng

Thép Nam Kim sắp phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 2.184 tỷ đồng

Theo đó, Thép Nam Kim dự kiến phát hành hơn 12,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 7%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ nhận 7 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (hơn 247 tỷ đồng).

Công ty cũng sẽ phát hành hơn 23,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 13%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ nhận 13 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (tại ngày 31/12/2020: 766 tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất việc phát hành, vốn điều lệ của Thép Nam Kim sẽ tăng từ hơn 1.819 tỷ đồng lên gần 2.184 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7, công ty đã bán xong 10 triệu cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu đang lưu hành lên gần 182 triệu đơn vị. Như vậy số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của Thép Nam Kim sau phát hành sẽ tăng lên hơn 218,3 triệu đơn vị.  

Được biết, ngày 6/8 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Thép Nam Kim. Thời gian thực hiện chốt danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu là trong vòng 45 ngày kể từ khi UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 11.862 tỷ đồng và 1.166 tỷ đồng, tương ứng cao gấp gần 2,5 lần và gấp gần 20 lần cùng kỳ năm 2020.

Theo lý giải của công ty, mức tăng doanh thu trong kỳ mà công ty đạt được là nhờ việc đẩy mạnh kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Lợi nhuận tăng do sản lượng sản xuất tăng, làm cho chi phí sản xuất giảm, biên độ lợi nhuận tăng.

Năm 2021, Thép Nam Kim lên kế hoạch kinh doanh với sản lượng đạt 900.000 tấn, doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 28% và gần 38% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng cao gấp hơn 2 lần lên 600 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim đã hoàn thành hơn 74% kế hoạch về doanh thu và vượt 94% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu NKG đóng cửa phiên 9/8 ở mức giá 39.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 7.200 tỷ đồng.

Tin mới lên