Tài chính

Thép Nhà Bè (TNB) chốt quyền trả cổ tức tổng tỷ lệ 32,5%, cao nhất từ khi niêm yết

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (UPCoM: TNB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNB của công ty.

Thép Nhà Bè (TNB) chốt quyền trả cổ tức tổng tỷ lệ 32,5%, cao nhất từ khi niêm yết

Thép Nhà Bè (TNB) chốt quyền trả cổ tức tổng tỷ lệ 32,5%, cao nhất từ khi niêm yết.

Theo đó, ngày 31/8 là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 26%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 26 cổ phiếu mới và 65.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/8/2022. Ngày thanh toán dự kiến là 23/9/2022.

Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 11,5 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thanh toán hơn 7,4 tỷ đồng và phát hành gần 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

Đây là lần đầu tiên Thép Nhà Bè chi trả cổ tức tỷ lệ 32,5%. Đơn vị này chi trả cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2020, 2019 và 2018.

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè là công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), do VNSTEEL sở hữu 69,07%. Tiền thân của công ty trước năm 1975 là nhà máy luyện thép VITHACO (Việt Thành) của tư bản.

Sau năm 1975, công ty trở thành doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty luyện kim màu (Bộ Cơ khí - Luyện kim - nay là Bộ Công Thương) và lần lượt mang tên Nhà máy cán thép Việt Thành (1976), Nhà máy Luyện cán thép Nhà Bè ( 1981), Nhà máy Thép Nhà Bè (1991), Công ty Thép Nhà Bè (6/2007), Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (1/2008) và nay là Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Thép Nhà Bè là một trong số các doanh nghiệp ngành thép giữ vững mức doanh thu quanh mức 2.000 tỷ đồng/năm từ năm 2018 đến nay.

Năm 2021, công ty có doanh thu thuần hơn 1.978 tỷ đồng, tăng hơn 5,3%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 9,8 tỷ đồng, giảm 51,4%.

Tại thời điểm kết thúc năm 2021, Thép Nhà Bè có tổng tài sản hơn 608 tỷ đồng.

Tin mới lên