Tài chính

Thép Sông Hồng, Xi măng Hữu Nghị nợ thuế hàng chục tỷ đồng

(VNF) - Theo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế được cơ quan thuế công bố, Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng (Thép Sông Hồng) nợ hơn 35,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị (Xi măng Hữu Nghị) nợ hơn 24,5 tỷ đồng.

Thép Sông Hồng, Xi măng Hữu Nghị nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Thép Sông Hồng, Xi măng Hữu Nghị nợ thuế hàng chục tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai danh sách 136 doanh nghiệp nợ tiền thuế (bao gồm cả nợ tiền thuê đất, tiền phạt) trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 30/11/2018, với tổng số thuế nợ hơn 217,5 tỷ đồng.

Theo danh sách được cơ quan này công bố, một số doanh nghiệp có nợ thuế cao trên 20 tỷ đồng như: Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng (Thép Sông Hồng) nợ hơn 35,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị (Xi măng Hữu Nghị) nợ hơn 24,5 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Lạng - TASCO nợ hơn 20,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế cũng “bêu têu” các đơn vị: Công ty Cổ phần thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng nợ hơn 19,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long nợ hơn 12,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh nợ hơn 9,1 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Sơn Ngọc nợ hơn 7,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Eximco Việt Nam nợ hơn 6,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây lắp điện nước Phú Thọ nợ hơn 5,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 nợ hơn 5 tỷ đồng…

Được biết đây là đợt thứ 4 trong năm 2018 Cục Thuế Phú Thọ thực hiện công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế.

Theo đại diện Cục Thuế Phú Thọ, hiện nay, các phòng chức năng và các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 6411/CT-QLN ngày 16/11/2018 về việc đôn đốc thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đến 30/11/2018 là 79.069 tỷ đồng. Số nợ này giảm 3% so với thời điểm 31/10/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 43.342 tỷ đồng (nợ dưới 90 ngày là 11.057 tỷ đồng; nợ trên 90 ngày là 32.285 tỷ đồng). Số nợ này chiếm tỷ trọng 54,8% tổng số tiền thuế nợ.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 35.727 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 30/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2017 ước đạt 28.111 tỷ đồng, bằng 67% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế cũng cho biết trong những ngày cuối năm sẽ yêu cầu các cục thuế tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách Trung ương trong tháng cuối năm.

Tin mới lên