Công nghệ

Thí điểm mỗi thôn, bản lập một tổ công nghệ số cộng đồng

(VNF) - Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ nhận chỉ tiêu về triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ gia đình trong thôn, bản, tổ dân phố.

Thí điểm mỗi thôn, bản lập một tổ công nghệ số cộng đồng

Thí điểm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo UBND các quận/huyện, thành phố/thị xã giao chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng.

Cụ thể, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể thành lập 1 tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có thể gồm trưởng thôn/bản, tổ trưởng tổ dân phố và 2 nhân sự có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các doanh nghiệp công nghệ số bồi dưỡng, tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.

Các công nghệ số này có thể là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, sổ sức khỏe điện tử, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung khác theo từng thời kỳ.

Tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng, sử dụng các nền tảng số Việt Nam kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Tin mới lên