Tài chính tiêu dùng

Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2020

(VNF) - "Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%", ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho hay.

Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2020

Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2020. (Ảnh minh hoạ)

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2018

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính (Cục QLGSBH) cho biết năm 2019, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, theo thống kê của cơ quan này, tính tới thời điểm cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản ước các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019 đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm trước. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2019. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Tăng trưởng 20% trong năm 2020

Về thị trường bảo hiểm năm 2020, cơ quan này dự đoán tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% ); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ).

Cùng với đó, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 334.939 tỷ đồng, tăng 17,13%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng, tăng 18,42%.

Để thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020, theo đại diện của Bộ Tài chính, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Đồng thời, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững, hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong năm 2020, với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kỳ vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư có uy tín; từ đó, tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu của Chính phủ, nâng cao vai trò của thị trường bảo hiểm và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

"Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%", ông Phùng Ngọc Khánh kỳ vọng.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho biết, năm 2020, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, trình Chính phủ quyết định xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, hội nhập, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch thông tin của DNBH; mặt khác, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả thanh, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính.

Đồng thời, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0; đa dạng hóa phương thức và sản phẩm; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm.

Tin mới lên