Tài chính

Thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến khai trương đầu tháng 8

Các công việc chuẩn bị cho thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã hoàn tất và sẵn sàng hoạt động. Dự kiến thị trường sẽ khai trương vào đầu tháng 8 và giao dịch ngay trong ngày khai trương.

Thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến khai trương đầu tháng 8

Thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến khai trương đầu tháng 8.

Cụ thể, đại diện HNX khẳng định, hiện tại các công việc chuẩn bị cho TTCK phái sinh đang được triển khai tích cực, sẵn sàng vận hành khi khai trương thị trường. Dự kiến ngày khai trương và giao dịch vào đầu tháng 8 tới đã được Bộ Tài chính thông qua và đang trình Chính phủ xem xét quyết định.

Cho đến hiện tại, hai yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường phái sinh là hệ thống pháp lý và hệ thống giao dịch đã hoàn chỉnh và sẵn sàng. Đối với hệ thống giao dịch, đại diện HNX cho biết các kết quả kiểm tra chức năng tại Sở cho thấy, nhìn chung kết quả test đạt yêu cầu vận hành ổn định, hệ thống của HNX và VSD đồng bộ tốt, chức năng khai thác thông tin, hiển thị thông tin từ hệ thống giao dịch chính xác, thông suốt và đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn. HNX sẽ tiếp tục phối hợp với VSD và các công ty chứng khoán rà soát lần cuối để đảm bảo hệ thống đã sẵn sàng.

Đối với các thành viên, trong tháng 5 và 6, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cho một số công ty chứng khoán như SSI, HSC, Bản Việt, BSC, VPBS và kết nối thông suốt với hệ thống giao dịch của các công ty này.

Sản phẩm ban đầu được giao dịch trên thị trường phái sinh từ tháng 8 tới sẽ là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Thông tin chính thức sẽ được công bố ra thị trường 1 tháng trước khi khai trương. Đối với sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính đang giao Vụ Tài chính ngân hàng nghiên cứu và sẽ có văn bản chấp thuận về thiết kế sản phẩm.

Cũng theo thông tin từ HNX, dự kiến thời gian đầu mở cửa, thị trường phái sinh sẽ thu hút chủ yếu các tổ chức đầu tư, các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Qua các lần tiếp xúc với các tổ chức đầu tư trên thị trường, mối quan tâm của họ rất lớn. Các công ty chứng khoán Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tỏ ý quan tâm và đang tiếp xúc tìm hiểu về các quy định pháp lý trên thị trường phái sinh.

Tin mới lên