Học thuật

Thị trường giao ngay là gì ? Ưu điểm của thị trường giao ngay

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường giao ngay (spot market) là gì ? Ưu điểm của thị trường giao ngay.

Thị trường giao ngay là gì ? Ưu điểm của thị trường giao ngay

Giá giao ngay của các loại hàng hóa và công cụ tài chính ở các khu vực khác nhau chênh lệch không đánh kể do tác động hoạt động đảo hối (ácbít).

Thị trường giao ngay là gì ?

Thị trường giao ngay (spot market) là thị trường để mua và bán hàng hóa hay nguyên liệu (dầu mỏ, thịt lợn,...) và các tài sản tài chính (ví dụ ngoại tệ) với điều kiện giao (cung cấp) ngay, khác với thị trường giao chậm trong đó hàng hóa đã mua được giao vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Giá giao ngay của các loại hàng hóa và công cụ tài chính ở các khu vực khác nhau chênh lệch không đánh kể do tác động hoạt động đảo hối (ácbít).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ưu điểm của thị trường giao ngay 

- Không giới hạn giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

- Thời gian xử lý nhanh, xử lý chứng từ đơn giản.

- Áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào.

- Đáp ứng nhu cầu mua và bán ngoại tệ.

 

 

 

Tin mới lên