Tài chính

Thị trường kém thuận lợi, Bảo hiểm Hùng Vương tiếp tục 'vỡ kế hoạch' mua cổ phiếu SAM

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Minh Tùng - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, vừa có báo cáo giao dịch tại Công ty Cổ phần SAM Holdings (HoSE: SAM).

Thị trường kém thuận lợi, Bảo hiểm Hùng Vương tiếp tục 'vỡ kế hoạch' mua cổ phiếu SAM

Thị trường kém thuận lợi, Bảo hiểm Hùng Vương tiếp tục 'vỡ kế hoạch' mua cổ phiếu SAM.

Cụ thể, Bảo hiểm Hùng Vương đã mua vào 857.200 cổ phiếu trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 85,7%. Qua đó, Bảo hiểm Hùng Vương nâng sở hữu tại SAM Holdings từ 0,92% lên 1,15% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 17/10 đến 15/11 theo phương thức khớp lệnh.

Lý do cho việc không mua hết do "điều kiện thị trường chưa thuận lợi".

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 545,87 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,32 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 558,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 40,38 tỷ đồng lên 47,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,3%, tương ứng giảm 27,92 tỷ đồng về 70,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 400,4%, tương ứng tăng thêm 47,41 tỷ đồng lên 59,25 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 55,8%, tương ứng tăng thêm 15,52 tỷ đồng lên 43,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 54,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 32,43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.573,8 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 45,63 tỷ đồng, giảm 25,8%.

Được biết năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, với lợi nhuận trước thuế đạt 69,83 tỷ đồng, SAM Holdings mới hoàn thành 33,1% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Tin mới lên