Học thuật

Thị trường khách hàng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường khách hàng (customer market) là gì?

Thị trường khách hàng là gì?

Thị trường khách hàng (customer market) là thị trường sản phẩm trong đó giá cả không làm cho cung bằng cầu.

Thị trường khách hàng (customer market) là thị trường sản phẩm trong đó giá cả không làm cho cung bằng cầu. Trong thị trường này, các doanh nghiệp quy định và công bố giá sản phẩm của mình, chứ không áp dụng hình thức đấu giá hoặc hình thức tổ chức nào đó để làm cân bằng thị trường. Người mua và người bán không trao đổi một cách ngẫu nhiên, mà đã tạo lập được mối quan hệ mua bán chắc chắn.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là người mua không muốn tốn kém vì phải tìm người bán cho mỗi lần mua hàng, còn người bán cũng không muốn người mua đi mua hàng chỗ khác nên luôn có thái độ thân thiện. Trong điều kiện như vậy, các nhà sản xuất thường áp dụng phương pháp định giá theo thặng số hoặc theo một một quy tắc nào đó mà cả  người mua và người bán đều cho là hợp lý, nhằm đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên