Thị trường

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 2 dự án nhà máy điện mặt trời trị giá 1.562 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 2 dự án nhà máy điện mặt trời trị giá 1.562 tỷ đồng

(VNF) - Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 796 tỷ đồng và dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 766 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.