Thị trường

EVN đang làm gì với 9 dự án điện chậm tiến độ?

EVN đang làm gì với 9 dự án điện chậm tiến độ?

(VNF) - Giai đoạn 2016-2030, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao đầu tư 24 dự án (bao gồm cả dự án thủy điện tích năng Bác Ái) với tổng công suất là 15.215 MW, trong đó giai đoạn 2016-2020 hoàn thành 14 dự án với tổng công suất 7.185 MW. Trong tổng số 24 dự án, 9 dự án đã phát điện, 6 dự án dự kiến đúng tiến độ và 9 dự án chậm tiến độ.